Первого сентября Кабинет Министров Украины внес очередное изменение в "Порядок расчета средней заработной платы".

Дело в том, что ранее действовавшая редакция включения в среднюю зарплату стимулирующих выплат по итогам работы за конкретный период не позволяла производить точные и объективные расчеты. Поэтому Кабмин утвердил два пункта Порядка в новой редакции:

“Суми нарахованої заробітної плати, крім премій (в тому числі за місяць) та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані, та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт.

Премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період.”

Наряду с этим правительственное решение расширило перечень выплат, которые не учитываются при расчете средней зарплаты таким пунктам: "денежное вознаграждение за добросовестную работу и образцовое исполнение служебных обязанностей".