В минувшую пятницу к нам обратились члены ПМГУ одной из подрядных организаций, которая оказывает услуги комбинату, за разъяснением правомерности их отстранения от работы из-за того, что они не прошли вакцинацию против COVID – 19.

Сразу следует сказать, что в данном случае действия работодателя незаконные и не подлежат исполнению.

Дело в том, что процедура отстранения от работы невакцинированных  сотрудников регламентируется Постановлением Кабмина от 20 октября 2021 года  № 1096  “Про внесення змін до постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  9 грудня 2020 р. №1236”. Решением правительства данный документ дополнен пунктом 41-6 такого содержания:

“41 6. Керівникам державних органів (державної служби), керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити:

1) контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 працівниками та державними службовцями, обов’язковість профілактичних щеплень яких передбачена переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я від 4 жовтня 2021 р. № 2153 (далі – перелік);

2) відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України, частини другої статті 12 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” та частини третьої статті 5 Закону України “Про державну службу”, крім тих, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти COVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, виданий закладом охорони здоров’я;

3) взяття до відома, що:

на час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України, частини першої статті 1 Закону України “Про оплату праці” та частини третьої статті 5 Закону України “Про державну службу”;

відсторонення працівників та державних службовців здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються;

строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили.”.

             При этом приказом Министерства охраны здоровья от 04.10.2021г. № 2153 утверж-ден “Перелік професій, виробництв ти організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням ”:

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
04 жовтня 2021 року № 2153
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 жовтня 2021 року за № 1306/36928

ПЕРЕЛІК

професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням*

Обов’язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають працівники:

1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

2. Місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

3. Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

___________
* В разі відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1161/19899 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 жовтня 2019 року № 2070).

Генеральний директор
Директорату громадського здоров’я
 та профілактики захворюваності
Ірина РУДЕНКО

 

Следовательно, отстранение от работы лиц не указанных в Перечне – незаконно.